۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

تروریست

ترروریست شاخ و دم که ندارد،سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی است.
تروریست های مجاهدین خلق!کارنامه شما آن قدر سیاه است که با هیچ آبی پاک نمی شود.مسعود و مریم رجوی،دستان شما آغشته به جنایت و ظلم و خون است.لطفا بروید کنار که حالم از هر چه جنایتکاره به هم میخوره.
به قول شیرازی ها: عامو برو اون ورو، بیزو باد بیاد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر