۱۳۸۹ فروردین ۳, سه‌شنبه

بزرگان ایران زمین

بخش فارسی BBC اخیرا شش نفر را به عنوان بزرگان ایران زمین معرفی کرده است."زرتشت، کورش، فردوسی، حافط، ابن سینا و مصدق" شش بزرگی هستند که از نظر هیات داوران بیشترین تاثیر را بر ایران داشته اند.
برنامه "نوبت شما" هم امروز برنامه خود را به این موضوع اختصاص داده و از مخاطبان خود پرسیده که "اگر شما بخواهید شش نفر را به عنوان بزرگان ایران زمین، کسانی که فکر می کنید بیشتر از بقیه بر سرنوشت ایران و تاریخ این کشور اثرات پایدار بر جا نهادند انتخاب کنید، از چه کسانی یاد می کنید؟ چرا؟" 
از نظر من در تاریخ ایران افراد بزرگی بوده اند که بر سرنوشت این سرزمین تاثیر مثبت داشته اند.اما من معتقدم که گاهی زیان هایی  هم از افراد بزرگ ایرانی نصیب سرنوشت ایران شده که اثرات آن شاید ده ها سال پایدار بوده و حتی هست.به قول معروف "دیوانه ای سنگی در چاه انداخته که صد عاقل( و اینجا بزرگ)نمی توانند آن را بیرون آورند."
یکی از این افراد بزرگ که تاثیر بسیار منفی و خسارت باری بر سرنوشت ایران داشته،را باید در تاریخ معاصر ایران و به ویژه در سال های پس از انقلاب جست و جو کرد.آن شخص (....)نام دارد.
توضیح: حتما می پرسید که چرا جای نام را "سه نقطه"گذاشته ام.حتما درک می کنید که به دلیل نبودن آزادی بیان، نمی توانم نام او را بگویم.حتی نمی توانم بگویم که زنده است یا نه.چون اگر نامش را بگویم،خطرات جدی متوجه من خواهد شد.امیدوارم که  درک کنید.شما می دانید این فرد کیست که سرنوشت ایران را به سراشیب سقوط برد و ایران را ده ها سال از دنیا عقب انداخت؟


۱ نظر:

  1. کوروش کبیر - داریوش کبیر - نادر شاه افشار - رضا خان پهلوی - خشایار شاه هخامنشی -

    پاسخحذف